Giá:1.000.000,0

  • Thời lượng:  
  • B1: Phần Tay- Phần Chân mặt sau – Massage đá nóng- Lau dầu ( 1 tiếng 10 Phút )
  • B2: Phần Tay – Phần Chân mặt trước – Ấn huyệt dưỡng sinh đầu mặt ( 30 Phút )
  • Học mọi lúc mọi nơi
  • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
error: Content is protected !!